Досвід кращих вчителів

01. 10-клас-Глобальн__-проблеми-людства 02. Глобальні проблеми 9 кл 03. Емоційне стимулювання діяльності при вивченні географії 04. Формування та розвиток компетентностей учнв при вивченні географії 05. Методичний практикум 06. ПАР країна Африки Урок — дослідження 07. Прийоми на етапі закріплення матеріалу(6) 08. Про використання різних прийомів на етапах уроку 09. Про громадянс […]

Корисні копалини

Корисні копалини — мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва.

Результативність використання проектної технології

Результативність використання проектної технології У процесі роботи над проектами учні побачили як застосовуються їх знання для вирішення навчальних проблем. Вони вчаться систематизувати матеріали, виділяти головне, суттєве. При роботі у групі у них виховується почуття колективізму, взаємодопомоги, взаємопідтримки. Учні здобули навички роботи з компʾютерним програмовим забезпеченням, навчилися знаходити необхідну інформацію і […]

Вимоги до проекту

Організовуючи роботу над проектом, я пропоную учням дотримуватися  певних вимог при виконанні та оформленні проектів. Оцінюючи роботу над проектом, я враховую будь-який рівень досягнутих результатів. Критерії оцінювання вибрала рейтингові, включаючи проміжний контроль на всіх етапах проекту. Критерії оцінки проекту пояснюю учням задовго до захисту проекту. Оцінюю, насамперед, якість роботи в […]

Метод проектів

Метод проектів –  єфективний засіб формування ключових компететностей Проектна технологія – одна із інноваційних технологій навчання і виховання . Я звертаюсь до цієї технології тому, що вона дає можливість у стінах школи формувати життєві компететності, творчу особистість, пробуджує і розвиває в дитині талант, дає можливості дітям осмислено застосовувати свої знання, реалізує […]