Метод проектів

Метод проектів –  єфективний засіб формування ключових компететностей

Проектна технологія – одна із інноваційних технологій навчання і виховання . Я звертаюсь до цієї технології тому, що вона дає можливість у стінах школи формувати життєві компететності, творчу особистість, пробуджує і розвиває в дитині талант, дає можливості дітям осмислено застосовувати свої знання, реалізує їхні соціальні потреби, формує мотивацію до навчання.

Слово «проект» у перекладі з латинської мови означає «кинутий вперед». У сучасному розумінні проект – це намір , який буде здійснено в майбутньому.  У звязку з цим виникає питання : «З чого розпочати впровадження методу проектів?», «З якого класу залучати школярів до роботи над проеком?», «Яким може бути проект», «Яким може бути результат проекту?», «За якими критеріями оцінювати проект та  роботу учнів?».

Метою використання метода проектів є самостійне осмислення учнями географічних проблем, які мають життєвий сенс для них. Працюючи над проектом, прагну навчати учнів оволодівати комплексом географічних умінь — пізнавальних, практичних, оціночних, основ взаємодії , вчу набувати нові знання, інтегрувати їх. Організація навчання географії методом проектів дає можливість школярам стати рівноправним членом творчого колективу.

Використовую в своїй роботі досвід П.П.Блонського та С.Т.Шацького, О.Г.Стадник, О.Газатулліної, які активно використовують проектну методику в практиці викладання. Застосовуючи метод проектів, я спрямовую навчально-пізнавальну діяльність школярів на результат, що досягається завдяки розв’язанню практичних завдань або теоретичної проблеми.

Бажаючи зробити навчання і виховання учнів більш цікавим та ефективним, створила певну систему роботи   над проектом. Учні вперше знайомляться з даним методом уже у 6 класі і виконують свій останній проект у 10 класі. Зрозуміло, що проект виконаний учнем 6 класу , набагато простіший і не претендує на звання дослідницького , але вже у 6 класі учні вчаться ставити мету, визначають завдання, формулюють проблемні питання, гіпотезу, визначають головне у змісті, роблять висновки. Ступінь складності зростає з кожним роком і у старших класах  школярам неважко створити проект дослідницького характеру. Цьому також сприяє і відвідування гуртка «Юні дослідники», де учні залучаються до вивчення проблем екологічного стану навколишнього середовища та  набувають навичок оформлення дослідницьких робіт .

Аналізуючи літературу з питання класифікації проектів, я взяла до уваги 4 групи проектів , які пропоную учням до виконання:

 • практико-орієнтований проект, який спрямований на соціальні інтереси самих учнів і на вироблення конкретної програми дій. Результат роботи над проектом завчасно визначений і може бути використаний у житті класу, школи. ( Проект «Ялинка без ялинки»);
 • дослідницький проект по структурі нагадує наукове дослідження. Він включає обгрунтовануактуальність вибраної теми, чітко визначені завдання дослідження, обовязкове висування гіпотези з наступною її перевіркою, обговорення отриманих результатів (проект «Який ти, Новий світ») ;
 • інформаційний проект зорієнтований на збирання інформації про який обєкт, явище з метою його аналізу, узагальнення і представлення широкій аудиторії (проект «Небезпечні метеорологічні явища на території України»);
 • творчий проект передбачає створення презентацій, це максимально вільний і нетрадиційний підхід до оформлення результатів роботи над проектом (театралізації, відеофільми, розробка маршрута та інше) (проект екологічної стежки  «У гармонії з природою»).

У процесі роботи учні школи виконують всі види проектів. Найбільш простими  у виконанні та не потребують глибокого вивчення  наукової літератури являються інформаційні та творчі проекти. Саме з них я і починаю знайомство з проектною діяльністю у 6-7 класах. У 6 класі на початку року запрошую учнів відвідувати гурток «Юні дослідники», де я розповідаю про метод проектів, що таке проект, які види проектів існують,які форми і методи можна використати для організації дослідницької діяльності, як можна оформити результати роботи над проектом. На уроці пропоную створити творчий міні-проект – наприклад, написати казку «Мандрівка Крапельки» про світовий кругообіг води. Дану казку діти оформлюють ілюстраціями, створюють невеличку книжечку.

Для розробки навчальних проектів та відповідних навчальних, методичних та дидактичних матеріалів також використовую інформаційно – комунікаційні технології. У ході роботи над навчальним проектом створюється портфоліо – цінний комплект інформаційних, дидактичних і методичних матеріалів до навчального   проекту:

 • план проекту;
 • дидактичні матеріали;
 • учительська презентація;
 • тести, графіки, діаграми тощо.

Досвід моєї роботи показує, що комп’ютерна підтримка уроків географії має позитивні наслідки. Вона розв’язує глобальні проблеми освіти:

 • особистісно зорієнтований підхід до навчання;
 •  уміння учнів самостійно здобувати знання;
 • розвиток навичок праці з комп’ютером.

Учні показують стабільно високі результати навчання. Ця технологія розвиває не тільки учнів, а й учителя, робить його роботу приємною, успішною, результативною.

На початку  другого семестру пропоную учням для оформлення результатів роботи над проектом скористатися компʾютером, застосувавши програму  Power Point. З цією метою на заняттях гуртка «Юні дослідники»  разом з дітьми ми визначаємо структуру проекту, робимо макет презентації на листах  А4, формулюємо тему, мету  та завдання проекту,працюємо над узагальнюючим питанням і  уточнюємо  його  проблемні моменти. Визначивши строки виконання проекту, я ознайомлюю школярів із критеріями його оцінювання. Потім учні  включаються у самостійний пошук.

З метою розвитку пізнавальної активності пропоную учням різних класів наступні теми проектів:

6 клас

Тема проекту Короткий опис проекту
1 «І все таки вона крутиться…» Земля – планета Сонячной системи. Чому Земля обертається навколо своєї осі? Як доказали стародавні вчені, що Земля обертається?
2 Людина і природа Як людина взаємодіє з природой? Чи може людина використовувати природні багатства, щоб не наносити їй шкоди?
3 «Вода, водиця — усьому цариця» Гідросфера та її значення? Чому вода на Землі не зникає? Роль води у житті людей і всього живого.
4 Різнокольорові обличчя Чому люди на Землі такі несхожі один на одного? Які люди живуть на різних материках і в різних країнах?

7 клас

Тема проекту Короткий опис проекту
1 По слідах Робінзона Крузо Острів Робінзона – міф чи реальність? Де знаходиться острів Робінзона? Особливості природи остова, чи відповідають вони реальним фактам? Острів Робінзона Крузо сьогодні.
2 Цей відомий невідомий Христофор Колумб Відкриття Х. Колумба. Хто він – Христофор Колумб? (сторінки біографії, відомі і невідомі факти його життя). Значення подорожей та відкриттів Христофора Колумба. Країни, в яких увіковічили пам’ять Х.Колумба.
3 Глобальне потепління – міф чи реальність? Причини, точки зору, проблеми, наслідки.
4 Таємниці льодяного континенту Чому Антарктида вкрита льодом? Чому її називають крижаною пустелею? Чи вся територія Антарктиди вкрита кригою? Що знаходиться під льодовиковим панцирем?

8 клас

У 8 класі теми проектів більш серйозніші і потребують детальнішої роботи із статистичними даними, картографічним і довідкоим матеріалом, додатковими джерелами інформації. Ці проекти можна назвати дослідницькими і результати можуть бути цікаві не тільки учасникам проекту, а й іншим школярам. Особливо це стосується тем екологічного спрямування.
Тема проекту Короткий опис проекту
1 Морські ресурси України Багатство морів, що омивають береги України. Чи загрожує виснаження морських ресурсів людині? Що може викликати виснаження морських ресурсів Чорного та Азовського морів? Екологічні проблеми морів та їх вплив на морські ресурси.
2 Вплив людини на рельєф та наслідки цього впливу на природу Антропогенні ландшафти, ерозійні процеси як наслідок впливу людини на природи.Меліорація та її види
3 Кліматичні ресурси України Що ми розуміємо під поняттям «агрокліматичні ресурси»? Чи багата Україна ними? Як змінюються кліматичні ресурси України в результаті глобального потепління?

У старших класах проекти можуть носити прикладний характер (газети, слайд-фільми, відіофильмы та інше), деякі з них можна використовувати для проведення лекцій на уроках географії (Слайд – фільм «Уроки клімату»).

Є суто дослідницькі проекти. Так, при вивченні теми «Населення України» ( 9 клас) учні створили дослідницький  проект «Моя родина – частка України». Учні збирали інформацію про свої родини відповідно до змісту навчального матеріалу. Це дозволило закріпити знання з даної теми в процесі дослідження. Результати роботи відображалися у вигляді таблиць, діаграм, пірамід вікового та статевого складу, графіків та теоретичних висновків, які підводили підсумок. Проект виконувався послідовно, тобто частинами, тому не був обтяжливим для учнів, мав глибоке виховне значення.

При вивченні географії своєї області, пропоную учням провести дослідження одного із найбільших підприємств молочної промисловості у Баштанського району і Миколаївської області та створити  проект « Чим славиться Баштанський сирзавод».
Працюючи над проектами, залучаю учнів до використання Internet ресурсів. Це допомагає учням моделювати процеси і явища, що вивчаються: гороутворення, дію річок, атмосферні процеси і явища, зміни попиту і пропозиції на ринку під впливом різних факторів. Використовуючи роботу з комп’ютером, маю можливість в доступній, яскравій, наочній формі подати учням теоретичний матеріал.
Завжди підтримую та заохочую ініціативу учнів . При вивченні в 10 класі розділу ІІ «Регіони та країни світу”, традиційно учні знайомляться з найбільш розвиненими країнами Європи  (Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія). Я запропонувала школярам створити електронні  проекти по інших країнах , учні мене підтримали.  В даному випадку мені залишилося лише розподілити напрямки діяльності, сформувати загальні вимоги, визначити мету та регламент часу на виконання. Обовязковою умовою  виконання проекту було: показати особливість , неповторність кожної країни, використавши при цьому різні технічні можливості (звук, фон, графіку та інше).

Організовуючи роботу над проектом, я пропоную учням дотримуватися  певних вимог при виконанні та оформленні проектів.