Вимоги до проекту

Організовуючи роботу над проектом, я пропоную учням дотримуватися  певних вимог при виконанні та оформленні проектів.

1. При створенні проекту школярі повинні продемонструвати всі ті знання, уміння, які представлені у критеріях оцінювання знань і умінь на достатньо-високому рівні.
2. Зміст проекту повинен бути логічно викладений, доступною і зрозумілою мовою.
3. Якщо проект виконується групою, то в цьому випадку повинна бути чітко визначена роль кожного, хто працював над проектом.
4. Всі матеріали проекту створені із дотриманням авторських прав, тобто повинно бути посилання на джерело інформації, на автора цитати.
5. Заохочуються оригінальні ідеї, дослідницький підхід до зібраних і проаналізованих метеріалів, використання значної кількості першоджерел.
6. Оформлення списку використаної літератури та інформаційних ресурсів повинно бути здійснено згідно загальноприйнятих правил.

Оцінюючи роботу над проектом, я враховую будь-який рівень досягнутих результатів. Критерії оцінювання вибрала рейтингові, включаючи проміжний контроль на всіх етапах проекту. Критерії оцінки проекту пояснюю учням задовго до захисту проекту. Оцінюю, насамперед, якість роботи в цілому, а не тільки презентацію.

Перелік критеріїв, які використовуються при оцінюванні, представлені мною у таблиці:

Критерії оцінювання проекту

Зміст Максимальна кількість балів Оцінка учня Оцінка вчителя
Якість змісту проектної роботи
Чи відповідає тема проекту та його змісту 2
Обсяг знайденої інформації 5
Глибина дослідницької проблеми 5
Оригінальність запропонованих рішень 5
Корисність інформації 5
Створення презентації
Дизайн 2
Заголовок, орфографія 2
Відповідність графічних зображень змісту 2
Чи правильно розподілена інформація (логічність) 5
Максимальне використання можливостей програм, у яких учні виконують проект 5
Захист проекту
Зацікавленість учня в проекті 2
Комунікабельність і уміння відповідати на питання 5
Мова 5
Ерудиція з теми 5
Сума балів Максимальна 55б
Оцінка

Загальну суму балів за проект виставляю з урахування вищезазначених вимог таким чином:

Сума балів Оцінка
55-51 12
50-41 11-10
40-35 9-8
34-25 6-5
24-15 4-3
У ролі експертів виступаю сама та учень – проектант. Залучаю однокласників, які працювали у групі, для підсумкового оцінювання конференції, на якій здійснюється захист групових проектів.
Критерії підсумкового оцінювання конференції

Зміст Максимальна кількість балів Оцінка групи Оцінка вчителя
Зацікавленість учня в проекті 2
Правильність викладу думок 2
Уміння працювати в групі 2
Логічність виступу 2
Уміння відповідати на питання 2
Уміння ставити питання 2
Сума балів 12
Оцінка