Результативність використання проектної технології

Результативність використання проектної технології

У процесі роботи над проектами учні побачили як застосовуються їх знання для вирішення навчальних проблем. Вони вчаться систематизувати матеріали, виділяти головне, суттєве. При роботі у групі у них виховується почуття колективізму, взаємодопомоги, взаємопідтримки. Учні здобули навички роботи з компʾютерним програмовим забезпеченням, навчилися знаходити необхідну інформацію і обробляти її. Порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів за період 2010-2013 рр. показав зростання навчальних досягнень учнів з географії.

Рівень навчальних досягнень з географії

Рівень навчальних досягнень з географії

1

Якісний показник з географії

2

Мої учні  щороку є призерами районнихта обласних олімпіад з географії та економіки.

Навчальний рік Кількість учнів, які приймали участь в олімпіадах Предмет, клас Результати ІІ (районного) етапу олімпіад Прізвище учня, який зайняв призове місце Результати ІІІ (обласного) етапу Результати ІV Всеукраїнського етапу
2010-2011 5 Географія 10
9
8
8
Економіка 11
ІІ
ІІ
І
ІІ
ІІ
Хижняк Д.
Ткаченко А.
Чорний С.
Петракова М.
Лукянов І.
І учасник
2011-2012 4 Географія 10
9
7
Економіка 11
І
І
ІV
ІІ
Ткаченко А
Чорний С
Теплюк С
Латарія В.
ІІ
ІІ
2012-2013 4 Географія 11
10
8
Економіка 11
І
І
ІІ
І
Ткаченко А
Чорний С
Теплюк С
Ткаченко А
І
ІІІ
ІІІ
2013-2014 4 Географія 11
9
11
Економіка 10
І
ІІ
ІІ
І
Чорний С
Теплюк С
Кірейцева Д
Заболотня А
І

ВИСНОВКИ

Участь учнів школи у створенні проектів позитивно сприяє набуттю комунікативних навичок, позбавляє комплексу провінційності, розриває комунікативну блокаду, дає можливість відчути себе частиною великого творчого колективу. Проектна діяльність дає можливість знаходити точки дотику різних наук, напрямків діяльності, різних особистостей, поглядів. Вони об’єднують, вчать шукати шляхи вирішення проблеми, розвивають фантазію, уяву, винахідливість, породжують нові ідеї та нестандартні рішення. Я переконана , що використання проектної технології дає можливість для пошуку нових форм і методів роботи, для зміни себе, для навчання разом із учнями. Особливо для мене результатом таких уроків є зростання інтересу, зацікавлення до вивчення географії, відчуття ставлення учнів до вчителя, зміни атмосфери в класі – це служить додатковим стимулом до роботи над проектами. Проекти, над якими працювали учні нашої школи під моїм керівництвом  презентувалися: на конкурсних презентаціях проектів, під час проведення педагогічних рад, на шкільних засідання методичного об’єднання  учителів природничого циклу.

Проектна технологія принципово відповідає за встановлення міцного зворотнього зв’язку між теорією і практикою в процесі навчання, виховання і розвитку особистості. Надає учням практичну допомогу в усвідомленні ролі знань у житті й навчанні. Це технологія, котра дає вчителеві змогу бачити в дитині інтелектуальну, вольову та інформаційно-забезпечену особистість.

Робота над даною проблемою дала мені змогу:

  • Опрацювати теоретичні та практичні матеріали з досвіду використання проектної технології і адаптувати її до учнів;
  • Активно впроваджувати у навчальний процес інноваційні технології та методи навчання;
  • Через практичні аспекти використання проектної технології підняти рівень самостійного ведення пошукової, дослідницької діяльності;
  • Підняти інтерес до вивчення географії;
  • Залучати учнів до різних видів навчальної діяльності,усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані в навколишньому середовищі.